Afryka nie wykorzystuje potencjału OZE

Categories Biznes

Afryka ma idealne warunki do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Słońce świeci tam cały rok, na fotowoltaice jednak potencjał się nie kończy. Eksperci wskazują na możliwości rozwoju energetyki wodnej, wiatrowej i wykorzystanie geotermii. Słabym punktem układanki pozostaje brak środków i nierozwinięta sieć przesyłowa. Wymaga ona ogromnych nakładów, a chętnych do inwestowania brakuje. Na dziś około 600 milionów mieszkańców Afryki nie ma dostępu do energii.