Energa Obrót: Posłanki KO domagają się natychmiastowej kontroli w spółce

Categories Biznes

Posłanki KO: Agnieszka Pomaska i Barbara Nowacka, chcą kontroli Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w spółce Energa Obrót (ENG, Grupa Orlen, PKN). Według medialnych doniesień, pracownicy zewnętrznej firmy, która sprzedawała usługi spółki w tzw. kanale door-to-door, ukrywali przed klientami informacje o dodatkowych opłatach.