Euro skończyło 20 lat. Czym jest dzisiaj?

Categories Biznes

Euro nie spełniło pokładanych w nim (nadmiernych?) nadziei, ale śmiało można powiedzieć, że osiągnęło pełnoletniość. Co więcej – też już to widać – stało się długoterminową inwestycją polityczną, która zaczyna przynosić stopy zwrotu i faktycznie jednoczyć Europę – tak ekonomiści komentują 20. rocznicę wprowadzenia wspólnej waluty do obiegu.