Getin Holding miał 30,9 mln zł zysku netto z działalności kont. w IV kw. 2020

Categories Biznes

Getin Holding odnotował 30,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r., podała spółka w prezentacji.