NBP: Nadwyżka na rachunku bieżącym po IV kw. 2020 r. wyniosła 4752 mln euro

Categories Biznes

Narodowy Bank Polski podał, że nadwyżka na rachunku bieżącym po IV kwartale 2020 r. wyniosła 4752 mln euro wobec 3255 mln euro nadwyżki w III kwartale, po korekcie.