Niemcy. Gospodarstwa domowe bogate jak nigdy

Categories Biznes

Prywatne gospodarstwa domowe w RFN są rekordowo bogate. Wzrost zasobów pieniężnych jednak się spowolnił.