Obrót ziemią zamrożony na kolejnych pięć lat?

Categories Biznes

W Polsce 9 proc. zatrudnionych w rolnictwie wytwarza ok. 2,5 proc. PKB, przy czym wynik zaniżają gospodarstwa małorolne. Biorąc to pod uwagę, trudno znaleźć ekonomiczny sens utrzymywania takiego stanu rzeczy.