Rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych

Categories Biznes

Uchylenie przepisu dotyczącego niepozostawania przez ubezpieczonego w stosunku pracy oraz rozszerzenie zakresu kontroli dokonywanej przez Państwową Inspekcję Pracy – to zmiany proponowane w projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych, którym we wtorek zajmie się rząd.