Stopa bezrobocia w Polsce. Polska z trzecim najniższym wynikiem w UE według Eurostatu

Categories Biznes

Stopa bezrobocia w UE wyniosła 6,5 proc. w listopadzie – podał Eurostat. Dla strefy euro było to 7,2 proc. Na tle Europy nieźle wypada Polska z trzecim najniższym wynikiem (po Czechach i Holandii). Nad Wisłą bezrobocie wyniosło 3 proc.