ZUS bije na alarm, drastyczny wzrost zaburzeń psychicznych

Categories Biznes

​- Rok ubiegły w tym zakresie był wyjątkowy. Wystawionych zostało 22,7 mln zaświadczeń lekarskich prawie na 270 mln dni absencji chorobowej. Ekspertów z PIP niepokoić może duży wzrost liczby wystawionych zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowań – o ponad jedną czwartą.